Процедура за кандидатстване

ПРОЦЕДУРА

Попълването на формуляра за кандидатстване може да бъде извършено от самия кандидат (ако е роден преди 10 април 2008 година) или от негов родител или настойник (във всички случаи). След попълването на формата ще получите мейл с линк за потвърждение. Кандидатурата е завършена след натискането на този линк.

Можете да запазите отговорите на въпросите и после да се върнете и да добавите или промените информация чрез линка в мейла, който сте получили, до 23:59 часа на 10 април 2022 г., неделя.

Може предварително да се запознаете с въпросите и изискванията на формуляра, като го свалите от тук.

Целта ни е всички кандидати да получат отговор на кандидатурата си до 15 май 2022. От всички кандидати ще бъдат избрани 15 души, с които ще се проведе видео събеседване с жури от стипендиите BG Twitter.

Видео събеседването ще се проведе до 1 юли 2022 година. Окончателният избор на осемте стипендианти ще бъде обявен на 15 юли 2022 година.

В срок от две седмици след обявата на избраните стипендианти, техните родители или настойници трябва да предоставят документи за доходите на семейството през 2021 г. Организаторите имат право да променят решението си за избора на конкретен кандидат, ако доходите на глава от семейство за 2021 г. са над 700 лева месечно.

Към началото